اجرای ساخت اسکلت فلزی

اجرای ساخت اسکلت فلزی :

امروزه ساختمان سازی به عنوان یک صنعت شناخته شده است و افراد بسیاری در جامعه در این صنعت مشغول کار هستند یا در حال تحصیل در این صنعت ساختمان سازی هستند، از این رو این اهمیت باعث شده تا همواره به این صنعت با نگاه علمی برخورد شود.اجرای ساخت اسکلت فلزی یکی از شاخه های صنعت ساختمان سازی می باشد که این مهم در فضای علمی امروزه همراه با نگرشی قانون مدار می باشد.

ساخت اسکلت فلزی یک فرآیند کارخانه ای است و مباحث بسیار گسترده ای دارد.

اسکلت فلزی بدنه اصلی ساختمان به حساب می آید و ساختمان هایی که با اسکلت فلزی ساخته می شوند مقاومت بالایی دارند، اسکلت فلزی از فولاد، تیر و ستون هایی ساخته می شوند که به صورت عمودی و افقی به یکدیگر وصل می شوند.

نکات اجرایی مراحل ساخت اسکلت فلزی :

زمینی که قرار است ساختمان اسکلت فلزی در آن ساخته شود باید مقاوم باشد تا بتواند وزن ساختمان را تحمل کند و نشست نکند.

بعد از آن باید محاسبه پی سازی انجام شود.

بعد  از عملیات خاک برداری باید عملیات پی ریزی انجام گیرد .

 

 

 

مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی:

1-ساخت و نصب ستون ها

2-ساخت و نصب پل ها و تیر ها

3-اجرای بادبندها

4-اجرای راه پله

 

مراحل ساخت و نصب ستون ها:

مرحله اول اجرای اسکلت فلزی ساختمان ها ساخت ستون ها می باشد چرا که ستون ها از اهمیت زیادی برخوردارند که برش ستون و پروفیل های آن، مونتاژ آن ها، برش ورق های ستون، مونتاژ ورق ها روی ستون و در آخر ساخت نشیمن تیرها و مونتاژ آن ها بر روی ستون از مراحل ساخت ستون می باشند.

 

ستون ها به سه دسته تقسیم می شوند:

ستون‌های وسط که اگر آن‌ها را مرکز یک مربع در نظر بگیریم، بار کلمربع به آن‌ها وارد می‌‌شود.
ستون‌های کناری که نصف بار مربع به آن‌ها وارد می‌شود.
ستون‌های گوشه که ربع بار مربع به آن‌ها وارد می‌شود.


نکات نصب ستون ها در اسکلت فلزی :

*ستون های ساختمان باید بر روی شاسی کشی ساخته شوند.

*ستون ها از نظر سطح مقطع متفاوت هستند.

* بر روی شاسی تنها ستون‌هایی را می‌توان ساخت که از تیرآهن و ورق تقویتی ساخته شوند.

*اگر ستون‌ها از نوع تیرورق باشند، حتماً در کارخانه‌های ساخت مصنوعات فلزی ساخته می‌شوند.

*جوش‌کاری ستون‌ها باید با دقت انجام گیرد.